INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d’informar als interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades i dels drets que l’ assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Olga Casajuana Tarrés (Serveis Casajuana), 77737857L, Plaça Colom, 2, 08180 Moià, Barcelona

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Gestionar la seva consulta/petició i donar una resposta a la mateixa.

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i el que es exigible legalment, sent destruïdes posteriorment mitjançant els processos segurs de l’organització.

LEGITIMACIÓ PER A EL TRACTAMENT: El seu consentiment i l’interès legítim de les parts per a donar resposta a la sol·licitud d’informació.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS: Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en els quals existeixi una obligació legal o comunicació necessària per donar contestació a la seva consulta, així com a un tercer necessari per l’execució de l’encàrrec o gestió administrativa pròpia. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

ELS SEUS DRETS: Pot exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament; a més d’acudir a l’autoritat de control competent (AEPD).