Assegurances

Oferim assegurances a tots els nivells amb la garantia del Grup Catalana Occident.

Més info

Administració Finques

Oferim un servei integral a les comunitats de propietaris.

Més info

Assessoria Jurídica

Representem i assessorem jurídicament a particulars i empreses.

Més info

NOSALTRES

Som un grup de professionals amb més de 15 anys d’experiència oferint un servei integral i personalitzat als nostres clients, posant a la seva disposició la nostra experiència i coneixements. Oferim un assessorament jurídic integral, ocupant-nos de la gestió i l’administració de finques així com de la mediació d’assegurances.

ASSEGURANCES

Som mediadors d’assegurances del Grup Catalana Occidente amb una àmplia oferta per a particulars, comunitats de propietaris, comerços, PIMES i empreses.

Ens ocupem de la contractació i tramitació d’assegurances en els següents sectors: llar, vida, salut, mútua mèdica, plans de pensions, plans de jubilació, accidents, accidents de viatge, decessos, vehicles, comunitats, comerços, PIMES, responsabilitat civil, defensa jurídica i agro-assegurances.

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Som experts en l’administració de Comunitats de Propietaris, amb una dilatada experiència en el sector, gestionem el funcionament de cada comunitat de forma personalitzada, segons les necessitats de cada finca i en comunicació continua amb els propietaris:

• Constitució de comunitats de propietaris: redacció dels estatuts de la comunitat • Convocatòria i assistència a les Juntes de Propietaris, tant ordinàries com extraordinàries • Seguiment i execució dels acords aprovats a les Juntes de Propietaris • Confecció del pressupost anual • Realització, emissió i cobrament dels rebuts. Control del pagament de les quotes i derrames • Comptes anuals: comptabilitat de la comunitat • Control econòmic i administratiu de les despeses • Contractació i control de proveïdors: serveis, obres, assegurances i subministraments • Representació de la comunitat davant les empreses i entitats públiques que prestin els seus serveis • Qualsevol altra gestió relacionada amb l’administració de la comunitat • Assessorament jurídic

ASSESSORIA JURÍDICA

Representem, gestionem i assessorem jurídicament a particulars i empreses en dret laboral, dret mercantil, dret civil i dret penal.

Contacte